วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2550

ชุดยูโด3 ความคิดเห็น:

คนรักยูโด กล่าวว่า...

ลงว่าชุดยูโดก็ควรเป็นชุดยูโด

ไม่ควรเอาชุดอื่นมาลง

คนอื่นที่เค้าไม่รู้จะสับสนเอาได้

ลงทุนจะเป็นแหล่งความรู้แล้ว

ก็ควรจะลงในสิ่งที่ถูกต้องที่สุด

Ogoshi กล่าวว่า...

รูปที่1และ2 เป็นชุดเทควันโด้ครับ

Ogoshi กล่าวว่า...

เห็นด้วยกับท่าน "คนรักยูโด"

ยังไงรบกวนผู้เขียนแก้ไขด้วยครับ